Het stappenplan om samen de Europese verkiezingen in te gaan

Met dank overgenomen van Partij van de Arbeid (PvdA) i, GroenLinks (GL) i, gepubliceerd op woensdag 13 december 2023.

De leden van GroenLinks en PvdA hebben gestemd voor gezamenlijke deelname aan de Europese verkiezingen. Dat betekent dat we samen deel aan de verkiezingen, met één kandidatenlijst en één verkiezingsprogramma. De standpunten van GroenLinks-PvdA zullen na de verkiezingen ingebracht worden in twee Europese fracties: de Groenen/EFA en de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten (S&D). Europarlementariërs zullen zich verdelen over beide Europese fracties.

Op deze pagina vertellen we meer over welke stappen er nu gezet gaan worden.

Verkiezingsregelement

Met het stemmen voor gezamenlijke deelname aan de Europese verkiezingen met één kandidatenlijst en één verkiezingsprogramma, hebben de leden ook ingestemd met het voorgelegde verkiezingsreglement. In dit reglement staat uitgelegd hoe we de samenwerking voor de verkiezingen verder gaan uitwerken.

Sollicitatie voor Kandidaat-Kamerleden

Lijsttrekker

Allereerst stellen de partijbesturen gezamenlijk een lijsttrekkerscommissie in. De vacature voor het lijsttrekkerschap wordt niet opnieuw opengesteld. Om kandidaat te kunnen zijn moet je tijdig gereageerd hebben op de vacature die GroenLinks of de Partij van de Arbeid heeft uitgezet. Je moet voldoen aan de eisen die gesteld zijn in de vacature en de eisen die gesteld worden in het verkiezingsreglement.

Leden die tijdig gereageerd hebben op de vacature die eerder in de partijen is uitgezet, kunnen meedoen aan de procedure. De lijsttrekkerscommissie doet een voordracht en de leden stellen de lijsttrekker vast.

Kandidatenlijst

Eerder hebben GroenLinks en de PvdA allebei al een kandidatencommissie benoemd. Deze commissies blijven bestaan en gaan door met hun werk. De vacature voor het lidmaatschap van het Europees Parlement wordt niet opnieuw opengesteld. Als de uitslag van het referendum bij beide partijen ‘ja’ is, dan krijgen de kandidatencommissies de opdracht om, in goed overleg met elkaar, een voorkeurslijst op te stellen voor de plaatsen die aan hun partij toegewezen zijn. Deze voorkeurslijst wordt aan de partijbesturen voorgelegd

Nadat de partijbesturen de voorkeurslijst hebben goedgekeurd leggen we deze in twee delen voor aan de leden. PvdA-leden stemmen over de volgorde van de PvdA-kandidaten, GroenLinks-leden over de volgorde van de GroenLinks-kandidaten. Als de volgordes zijn vastgesteld, voegen we de lijsten samen tot één definitieve kandidatenlijst.

Gezamenlijk presidium

De partijbesturen benoemen een gezamenlijk presidium. Dit presidium zorgt ervoor dat alle gezamenlijke besluitvorming goed verloopt.

Verkiezingsprogramma

Eerder hebben GroenLinks en de PvdA allebei al een programmacommissie benoemd. Deze twee programmacommissies worden nu samengevoegd tot één gezamenlijke programmacommissie. Het gezamenlijke verkiezingsprogramma wordt geschreven door deze commissie. Leden kunnen wijzigingsvoorstellen (amendementen) indienen om het programma aan te passen. Daarover wordt gestemd op een gezamenlijk congres. Daarna stellen de leden op het congres het definitieve verkiezingsprogramma vast.

Als je vragen hebt of input wilt delen, dan kun je dit mailen naar [email protected]

  • Januari Ophaalronde
  • 23 feb Publicatie ontwerpprogramma
  • 23 feb t/m 11 maart Leden dienen amendementen in
  • 28 maart t/m 9 april Prestemming
  • 12 april 2024 Stukken versturen aan het congres
  • 20 april 2024 Vaststellen verkiezingsprogramma
  • CONGRES

Op 20 april zal in Apeldoorn het congres van de PvdA en van GroenLinks zijn. Beide partijen hebben in Omnisport Apeldoorn hun eigen congres, maar daarnaast zullen we een gezamenlijk deel hebben waar het verkiezingsprogramma wordt vastgesteld en we samen de campagne aftrappen.