Wet in Staatsblad: 36410 XV - Vaststelling begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2024

maandag 27 november 2023

Het wetsvoortstel 36410 XV - Vaststelling begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2024 is verheven tot wet en vandaag in het Staatsblad gepubliceerd.