36470 XVI NL - wetsvoorstel
Wijziging begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2023 (Najaarsnota)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 24 november 2023 ingediend door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Kuipers i.

 

1.

Volledige titel

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

2.

Documenten

(13 stuks)

2 24 november 2023, voorstel van wet, nr. 1     KST36470XVI1
Voorstel van wet
 
2 24 november 2023, memorie van toelichting, nr. 2     KST36470XVI2
Memorie van toelichting
 
2 24 november 2023, brief, nr. 3     KST36470XVI3
Brief regering; Beroep op artikel 2.27, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 (CW) in de 2e suppletoire begroting (36470-XVI)
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.