Wet in Staatsblad: 36393 - Structurele regeling voor meertalige dagopvang

vrijdag 17 november 2023

Het wetsvoortstel 36393 - Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een structurele regeling voor meertalige dagopvang is verheven tot wet en vandaag in het Staatsblad gepubliceerd.