36457 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Wet Aanscherping EBI- en AIT-regime

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 26 oktober 2023 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid Ellian (VVD) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de Penitentiaire beginselenwet te wijzigen in verband met het verminderen van het onaanvaardbare risico op voortgezet crimineel handelen vanuit detentie door de gevaarlijkste gedetineerden van ons land.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van het lid Ellian tot wijziging van de Penitentiaire beginselenwet in verband met de toevoeging van een regeling ter aanscherping van het regime in extra beveiligde inrichtingen en afdelingen intensief toezicht (Wet Aanscherping EBI- en AIT-regime)

2.

Documenten

(3 stuks)

2 26 oktober 2023, geleidende brief, nr. 1     KST364571
Geleidende brief
 
2 26 oktober 2023, voorstel van wet, nr. 2     KST364572
Voorstel van wet
 
2 26 oktober 2023, memorie van toelichting, nr. 3     KST364573
Memorie van toelichting
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, een overzicht van Internetconsultatiedocumenten en reacties, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.