Verslag van een schriftelijk overleg Tweede Kamer uitgebracht over o.a. aanscherpingen particulier en thuisonderwijs

maandag 25 september 2023

Bij wetsvoorstel 36200 VIII - Vaststelling begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023 is een verslag van een schriftelijk overleg ondergebracht.