Manifest ‘Eén tegen tweedeling’ gelanceerd op SP congres

Met dank overgenomen van Socialistische Partij (SP) i, gepubliceerd op zaterdag 23 september 2023.

Vandaag werd op het SP congres in Arnhem het manifest ‘Eén tegen tweedeling’ gelanceerd. Een brede groep mensen zoals huurders, zorgverleners, een student, kassamedewerker, gedupeerde ouder in het toeslagenschandaal, en een docent roepen samen met SP-leider Lilian Marijnissen op om de tweedeling in Nederland aan te pakken. Met dit manifest voor solidariteit en bestaanszekerheid willen zij brede steun ophalen. Op sp.nl/tegentweedeling kunnen mensen het manifest lezen en steunen.

SP-leider Marijnissen: ‘Nu de kopstukken van jarenlange politieke afbraak verdwijnen ontstaat er ruimte voor andere ideeën. Iedereen praat over bestaanszekerheid. Maar het mogen dit keer geen lege woorden of mooie verkiezingsbeloften blijven. Bestaanszekerheid kan alleen maar echt inhoud krijgen als je fundamenteel de oorzaken aanpakt en met echte oplossingen komt. Daar roept dit manifest toe op.’

Met het manifest willen de initiatiefnemers duidelijk maken dat om de bestaanszekerheid te bevorderen en de ongelijkheid te bestrijden er meer nodig is dan lapmiddelen. ‘Dan volstaat het niet om het minimumloon iets te verhogen, of de prijzen iets te drukken. Dan is een andere politiek nodig. Na jaren van afbraak moeten we weer collectieve voorzieningen opbouwen: goede zorg, goed OV, betaalbare energievoorzieningen. Zodat we niet alleen weer zeggenschap krijgen, maar ook meedelen in de winst. Bestaanszekerheid is de winst van eerlijk delen.’

Marijnissen: ‘Wij zijn ervan overtuigd dat nu en in de toekomst een ander land mogelijk is. Een land waarin we één tegen tweedeling zijn, voor solidariteit en bestaanszekerheid. We nodigen iedereen uit om samen met ons te bouwen aan een nieuwe sociale beweging. Om samen met ons de strijd aan te gaan. Samen zijn we één tegen tweedeling.’

De komende tijd zullen honderden vrijwilligers de straat op gaan om steun op te halen voor het manifest.

Het manifest pleit ervoor dat:

  • Ieder mens moet kunnen voorzien in zijn of haar levensonderhoud. Daarom verhogen we het minimumloon direct naar 16 euro per uur. Ook de daaraan gekoppelde uitkeringen zoals AOW, Wajong, WIA, en het sociaal minimum (bijstand) stijgen mee. Zo zorgen we ervoor dat iedereen in zijn of haar levensonderhoud kan voorzien. We voeren een miljonairsbelasting in en verhogen de winstbelasting voor grote bedrijven.
  • Ieder mens heeft recht op een betaalbaar huis. We verlagen de huren, verbieden de verkoop van sociale huurwoningen en om huurders minder afhankelijk van de markt te maken stellen we voor alle soorten woningen een maximum huurprijs in. Zo komen er meer betaalbare huizen voor mensen om in te wonen in plaats van voor huisjesmelkers of speculanten om rijk mee te worden.
  • Ieder mens heeft recht op goede zorg. De zorg is geen markt. Daarom richten we een Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico op. Tandzorg, fysio en ggz komen weer in het basispakket. Dit maakt de wildgroei aan polissen, verzekeraars en bureaucratie overbodig. We pakken de winsten van farmaceuten en ‘zorgondernemers’ keihard aan.
  • Ieder mens heeft recht op schone energie. We verlagen de kosten voor mensen door de energiebelasting voor huishoudens te verlagen en die van grootverbruikers te verhogen. Dit doen we ook met een nieuw prijsplafond, zonder subsidies aan energiebedrijven. Om directe zeggenschap te krijgen over de prijs, verduurzaming en levering , nationaliseren we onze energie.
  • Ieder mens heeft recht op voldoende voedsel. We verlagen de btw op voedingsmiddelen zodat de boodschappen voor mensen betaalbaarder worden. Dit doen we ook door afspraken met supermarkten te maken om zo de prijzen van essentiële boodschappen te verlagen, zoals dit in andere landen gebeurt. Houden supermarkten zich niet aan de afspraken, dan voeren we een extra (over)winstbelasting in.