Koninklijke boodschap - Wijziging van enkele belastingwetten (Wet fiscale Klimaatmaatregelen glastuinbouw)

Deze koninklijke boodschap i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 36426 - Wet fiscale Klimaatmaatregelen glastuinbouw i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van enkele belastingwetten (Wet fiscale Klimaatmaatregelen glastuinbouw); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap
Document­datum 21-09-2023
Publicatie­datum 21-09-2023
Nummer KST364261
Kenmerk 36426, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2023-

2024

36 426

Wijziging van enkele belastingwetten (Wet fiscale Klimaatmaatregelen glastuinbouw)

Nr. 1

KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten (Wet fiscale Klimaatmaatregelen glastuinbouw).

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 's-Gravenhage, 19 september 2023    Willem-Alexander

kst-36426-1 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2023

Tweede Kamer, vergaderjaar 2023-2024, 36 426, nr. 1


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.