36432 NL - wetsvoorstel
Wet fiscale klimaatmaatregelen industrie en elektriciteit

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 21 september 2023 ingediend door de staatssecretaris van Financiën, Van Rij i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is fiscale klimaatmaatregelen te treffen die de prijspaden voor de CO2-prijs industrie en CO2-prijs elektriciteit indexeren en dat ook vrijstellingen voor mineralogische, metallurgische en elektrolytische procedés worden afgeschaft, met uitzondering van de vrijstelling voor elektrolyse waterstof-productie.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag (Wet fiscale klimaatmaatregelen industrie en elektriciteit)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden zes amendementen ingediend.

3.

Documenten

(44 stuks)

2 21 september 2023, koninklijke boodschap, nr. 1     KST364321
Koninklijke boodschap
 
2 21 september 2023, voorstel van wet, nr. 2     KST364322
Voorstel van wet
 
2 21 september 2023, memorie van toelichting, nr. 3     KST364323
Memorie van toelichting
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier en een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.