36410 IIA NL - wetsvoorstel
Vaststelling begroting Staten-Generaal 2024

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 19 september 2023 ingediend door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, De Jonge i.

 

1.

Volledige titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2024

2.

Documenten

(12 stuks)

2 19 september 2023, voorstel van wet, nr. 1     KST36410IIA1
Voorstel van wet
 
2 19 september 2023, memorie van toelichting, nr. 2     KST36410IIA2
Memorie van toelichting
 
2 22 september 2023, advies Raad van State en nader rapport, nr. 3     KST36410IIA3
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.