36385 NL - wetsvoorstel
Invoering van ambtshalve toekenning en toekenning met terugwerkende kracht van dubbele kinderbijslag bij intensieve zorg

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 28 juni 2023 ingediend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Van Gennip i.

 

Het aanvragen van dubbele kinderbijslag voor ouders van kinderen met een ernstige ziekte of aandoening wordt vereenvoudigd. Ouders van kinderen met een Wlz-indicatie ontvangen de dubbele kinderbijslag straks automatisch. Ook wordt het mogelijk om dubbele kinderbijslag met terugwerkende kracht (tot een half jaar) toe te kennen. De Wet langdurige zorg (Wlz) en de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) worden daarvoor gewijzigd.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Wet langdurige zorg en de Algemene Kinderbijslagwet in verband met de invoering van ambtshalve toekenning en toekenning met terugwerkende kracht van dubbele kinderbijslag bij intensieve zorg

2.

Documenten

(19 stuks)

2 28 juni 2023, koninklijke boodschap, nr. 1     KST363851
Koninklijke boodschap
 
2 28 juni 2023, voorstel van wet, nr. 2     KST363852
Voorstel van wet
 
2 28 juni 2023, memorie van toelichting, nr. 3     KST363853
Memorie van toelichting
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Internetconsultatiedocumenten en reacties, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.