Kabinet zet steun voorjaarsnota op het spel

Met dank overgenomen van GroenLinks (GL) i, gepubliceerd op donderdag 8 juni 2023.

Oppositiepartijen PvdA en GroenLinks vinden dat het kabinet voor het zomerreces met een sociaal pakket moet komen. Dat is nu nodig omdat de prijzen en winsten blijven stijgen en steeds meer mensen moeite hebben om rond te komen. In plaats daarvan presenteert het kabinet vooral voorstellen die deze problemen verergeren, door te bezuinigen op de bestaanszekerheid van mensen.

Jesse Klaver @jesseklaver

Fractievoorzitter

Deze week debatteert de Tweede Kamer over de voorjaarsnota, waarin aanpassingen op de begroting worden vastgelegd. Voor de zomer moeten de Tweede Kamer en Eerste Kamer daarover stemmen. PvdA en GroenLinks hebben kritiek op de voorstellen in de voorjaarsnota en waarschuwen het kabinet dat als de plannen niet worden aangepast zij zullen vastlopen in het parlement.

Klaver: “Steeds meer mensen kunnen door de stijgende prijzen niet meer rondkomen, terwijl bedrijven recordwinsten boeken. En de aanpassingen op de begroting maken deze ongelijkheid groter. Daarom is het belangrijk dat het parlement een grens trekt en een socialere koers afdwingt. Wij gaan niet instemmen met de voorjaarsnota als die ertoe leidt dat de bestaanszekerheid van zoveel mensen in Nederland in gevaar komt.”

Kuiken: “Het Rode Kruis levert voedselhulp in Nederland. Huurders kunnen de huur niet meer betalen. En ondertussen lopen de ceo’s en aandeelhouders binnen door de prijzen meer ter verhogen dan de inflatie. Het kabinet kijkt er naar en doet niks. Dat moet nu eens afgelopen zijn. Het is nu tijd voor hogere lonen en een plan om de armoede te bestrijden. De graaiflatie moet nu echt aangepakt worden en wij verwachten voor de zomer nog een stevig, sociaal pakket van het kabinet.”

Het kabinet kondigt bezuinigingen aan op onder meer de begroting sociale zaken, ontwikkelingssamenwerking en de huurtoeslag. Zo stelt het kabinet de invoering van gratis kinderopvang uit, maar gaat het afschaffen van een belastingvoordeel voor werkende ouders wel door. Om de hogere rente-uitgaven te bekostigen, bezuinigt het kabinet in totaal 200 miljoen euro op de huurtoeslag. Huurders gaan er jaarlijks ruim 130 euro op achteruit. Ook kiest het kabinet ervoor om bezuinigen op onderwijs, terwijl de onderwijsprestaties verslechteren en het lerarentekort oploopt. De onderwijsbonden dreigen al met stakingen na de zomer.

De bezuinigingen komen in een tijd waarin de koopkracht al onder druk staat. Zes op de tien huishoudens geeft aan moeite te hebben met rondkomen. Steeds meer mensen met een middeninkomen kloppen aan bij de schuldhulpverlening. Het Rode Kruis deelt zelfs voedselhulp uit in Nederland. Het aantal Nederlanders onder de armoedegrens loopt volgens het CPB volgend jaar op tot een 995.000 mensen. Terwijl de coalitie heeft afgesproken dat het kabinetsbeleid zou zorgen voor een halvering van de kinderarmoede in 2025 en een halvering van het aantal Nederlanders onder de armoedegrens in 2030.

Onderzoek van IMF, ECB, de Rabobank en FNV wijst uit dat bedrijven de recente prijsstijgingen hebben aangegrepen om hun winstmarges te verhogen. Nu blijkt dat de winsten van bedrijven stijgen en de lonen achterblijven, vinden de linkse oppositiepartijen dat het kabinet moet ingrijpen. Ze stellen voor om overwinsten te belasten, en de opbrengsten te gebruiken voor een sociaal pakket. Dat sociale pakket moet bestaan uit voorstellen om de inkomens te verhogen, het aantal mensen in armoede terug te dringen en compensatie voor ouders met kinderen nu de invoering van gratis kinderopvang wordt uitgesteld.

Met de bezuinigingsplannen negeert het kabinet de wens van een Kamermeerderheid. Dit voorjaar nam de Kamer een motie aan van PvdA en GroenLinks die het kabinet vroeg om een eerlijke bijdrage te vragen van vermogenden en winstgevende bedrijven, om zo bezuinigingen te voorkomen. Destijds steunden ook partijen als D66 en BBB deze motie.

De linkse partijen willen daarom voor de zomer geloofwaardige voorstellen zien die het beleid socialer maken. Nu het kabinet voor de zoveelste keer de wens van de Kamer negeert en toezeggingen niet nakomt, nemen PvdA en GroenLinks geen genoegen met vage toezeggingen.

PvdA en GroenLinks zullen tijdens het debat over de voorjaarsnota het kabinet vragen deze plannen bij te stellen. De partijen komen zelf met een voorstel om woekerwinsten af te romen en de opbrengsten te investeren in een sociaal pakket.

Als sociaal beleid uitblijft, kunnen PvdA en GroenLinks de plannen niet steunen.