Bestuursupdate - mei 2023

Met dank overgenomen van Volt Nederland (Volt) i, gepubliceerd op donderdag 1 juni 2023.

Beste Volters,

Ook deze maand geven wij jullie vanuit het bestuur graag een actuele stand van zaken. De maand mei was een bijzonder drukke en goede maand voor Volt met een aantal ontwikkelingen die zeker het noemen waard zijn.

Volt in de Eerste Kamer

Allereerst zijn op dinsdag 30 mei de leden van de Eerste Kamer voor de komende termijn verkozen; het was enorm spannend maar het resultaat mag er zijn. Niet één maar twee zetels zullen worden ingenomen door vertegenwoordigers van Volt! Naast lijsttrekker en fractievoorzitter Gaby Perin-Gopie, zal ook Eddy Hartog plaatsnemen in de Eerste Kamer. Een bijzonder mooi resultaat waar wij heel blij mee zijn. We wensen Gaby en Eddy alle geluk en wijsheid toe in deze spannende functie, een eerste voor Volt! Uiteraard zal het bestuur nauw in contact blijven met de Eerste Kamerfractie om samen te kijken hoe we Nederland én Europa progressiever, duurzamer en welvarender kunnen maken.

Volt-congres in Zwolle

Ook binnen Volt zijn er verkiezingen geweest. Op 13 mei kwamen namelijk Volters vanuit het hele land samen in het Academie Huis in de Grote Kerk van Zwolle. De leden kregen de kans om op Volters te stemmen voor de openstaande vacatures voor het landelijk bestuur. Hoewel, of misschien juist omdat, er stevige discussies zijn gevoerd tijdens het congres, zijn wij als bestuur heel blij dat onze leden zich krachtig hebben uitgesproken en hun vertrouwen hebben gegeven aan:

  • Denise Filippo als covoorzitter;
  • Jan Spiegelenberg als penningmeester;
  • én Erik Peperkamp, Olette Bollen en Tapasya Vreeken als algemeen-bestuursleden.

Op een bestuur van acht, is met vijf nieuwe bestuursleden ingestemd. Dat vraagt in de eerste plaats tijd om elkaar te leren kennen en afspraken te maken over zaken zoals de portefeuilleverdeling. In de volgende nieuwsupdate meer daarover.

Naast deze verkiezingen heeft het congres ook enkele leden benoemd in diverse commissies:

  • Angela Vos, kandidatencommissie;
  • Joost Gordijn, kandidatencommissie;
  • Tin Verstegen, kandidatencommissie;
  • Roeland van Zeijst, commissie Geschil & Beroep.

Wij wensen hen alle succes toe; we kijken ernaar uit om met jullie verder te werken aan Volt!

Tot slot zijn er ook andere belangrijke zaken op het congres behandeld. Zo zijn het secretariële en financiële jaarverslag goedgekeurd, heeft de werkgroep Evaluatie haar rapport gepresenteerd en hebben Volters in gesprek met Volt-volksvertegenwoordigers input geleverd op diverse beleidsdomeinen.

Wat ons betreft, was het congres daarmee een groot succes, mede door de goede samenwerking van een aantal Volters die zich achter de schermen met enorme toewijding hebben ingezet. Dank aan hen en natuurlijk aan alle Volters die aanwezig waren, fysiek of online. Tot de volgende!

Een vooruitblik

De komende periode zal in het teken staan van de GA in Boekarest, de eerste stappen van de Eerste Kamervertegenwoordigers in deze nieuwe politieke arena en het werven van kandidaten voor de Europese Verkiezingen. Het bestuur gaat de komende tijd aan de slag met het maken van een plan voor de (uitwerking) van de aanbevelingen die door de werkgroep Evaluatie zijn gedaan. Kortom, er is weer genoeg te doen en daar zijn we met nieuwe volksvertegenwoordigers, nieuwe bestuursleden en nieuwe commissieleden klaar voor!

Mocht je nu vragen hebben over het bovenstaande of iets anders, laat het ons dan vooral weten, we horen graag van jullie.

Hartelijke groet,

Denise Filippo en Rob Keijsers,

covoorzitters Volt Nederland

.wm-blog-banner { height: 70vh !important; }