BBB en GroenLinks stellen Kamervragen over online piramidespellen, zoals IM Academy

Met dank overgenomen van BoerBurgerBeweging (BBB) i, Tweede Kamerfractie BoerBurgerBeweging (BBB) i, gepubliceerd op woensdag 24 mei 2023.

Gepubliceerd op: 24-05-2023

De leden Van der Lee (GroenLinks) en Van der Plas (BBB) hebben schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Financiën over de aanpak van piramidespellen gericht op jongeren. Ze uiten bezorgdheid over IM Academy, dat volgens hen op een piramidespel lijkt en jongeren geld, vrienden en familie kost. Dit bedrijf lijkt zich nu ook in Nederland te willen vestigen. Ze vragen de minister naar zijn bekendheid met dit probleem, zijn standpunt over de activiteiten van IM Academy in Nederland, en de omvang van vergelijkbare bedrijven in het land.

De leden Van der Lee (GroenLinks) en Van der Plas (BBB) hebben schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Financiën over de aanpak van piramidespellen gericht op jongeren. Ze uiten bezorgdheid over IM Academy, dat volgens hen op een piramidespel lijkt en jongeren geld, vrienden en familie kost. Dit bedrijf lijkt zich nu ook in Nederland te willen vestigen. Ze vragen de minister naar zijn bekendheid met dit probleem, zijn standpunt over de activiteiten van IM Academy in Nederland, en de omvang van vergelijkbare bedrijven in het land.

Schriftelijke vragen van de leden Van der Lee (GroenLinks) en Van der Plas (BBB) aan de minister van Financiën over het aanpakken van piramidespellen voor jongeren

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht “Iedereen snel rijk als je maar je best doet: dure cursus of piramidespel?

Vraag 2

Deelt u de mening van GroenLinks en BBB dat het zeer zorgelijk is dat jongeren worden meegezogen in IM Academy, dat in alles op een piramidespel lijkt, en daarmee in veel gevallen geld en goed contact met vrienden en familie verliezen?

Vraag 3

Bent u het met GroenLinks en BBB eens dat het onwenselijk is dat IM Academy in Nederland opereert?

Vraag 4

Wat kunt u zeggen over de mate waarin soortgelijke bedrijven als IM Academy, die de belofte om snel rijk te worden combineert met een sterke nadruk op netwerkmarketing, in Nederland actief zijn? Hoeveel jongeren worden hier naar schatting door beïnvloed? Bent u bereid hier nader onderzoek naar te (laten) doen?

Vraag 5

Hoe kan het dat een partij als IM Academy in Nederland gewoon nog actief is als het bedrijf achter IM Academy in België is veroordeeld op basis van de Europese Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken? Welke ruimte laat de Europese Richtlijn om praktijken zoals naar voren komen in het genoemde artikel toe te staan?

Vraag 6

Bent u het met GroenLinks en BBB eens dat het onwenselijk is dat er vanuit leden van IM Academy de facto financieel advies wordt gegeven terwijl IM Academy daarvoor geen vergunning heeft?

Vraag 7

Wat gaat u eraan doen om IM Academy en soortgelijke piramidestructuren in Nederland te verbieden?

Vraag 8

Doet AFM onderzoek, of is zij bereid een te onderzoek te starten, naar het verbieden van het geven van financieel advies door IM Academy en het verbieden van de piramidestructuur die IM Academy heeft opgezet?

Vraag 9

Doet de AFM onderzoek naar de vele online reclame en targeted advertising waarin advies gegeven wordt over hoe mensen snel rijk kunnen worden, zonder dat hier sprake lijkt te zijn van een vergunning tot financieel advies?

Vraag 10

Wat gaat u doen om dit soort marketing (in het geval er geen sprake is van vergunningverlening) aan te pakken?

Deel dit artikel