Vier lijsten van vragen uitgebracht bij wetsvoorstel 36360 VI - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2022

donderdag 25 mei 2023

Bij wetsvoorstel 36360 VI - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2022 zijn vier lijsten van vragen ondergebracht.