Besluitenlijst uitgebracht bij procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) - 24 mei 2023

donderdag 25 mei 2023

Bij de volgende dossiers is een besluitenlijst ondergebracht:

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BuHa-OS)

Besluiten bij: 36360 - Financieel jaarverslag van het Rijk 2022

Overige besluiten: