Brief Algemene Rekenkamer; Aanbieding van het rapport Staat van de rijksverantwoording 2022 - Financieel jaarverslag van het Rijk 2022

Deze brief is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 36360 - Financieel jaarverslag van het Rijk 2022.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Financieel jaarverslag van het Rijk 2022; Brief Algemene Rekenkamer; Aanbieding van het rapport Staat van de rijksverantwoording 2022
Document­datum 17-05-2023
Publicatie­datum 17-05-2023
Nummer KST363603
Kenmerk 36360, nr. 3
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2022-2023

36 360

Financieel jaarverslag van het Rijk 2022

Nr. 3

BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 mei 2023

Vandaag, Verantwoordingsdag, publiceren wij ons verantwoordingson-derzoek over 2022.

Hierbij bieden wij u de Staat van de rijksverantwoording 2022 aan, zoals vastgesteld op 11 mei 2023. De Staat van de rijksverantwoording 2022 bevat onze verklaring van goedkeuring bij de rijksrekening 2022 en de rijkssaldibalans 2022. Het geeft een rijksbreed beeld van de resultaten van ons verantwoordingsonderzoek over het afgelopen jaar. Al onze rapporten vindt u op https://www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek-2022.

De rapportages over de 23 begrotingshoofdstukken en -fondsen sturen wij u separaat toe.

Algemene Rekenkamer drs. E. (Ewout) Irrgang, wnd. president drs. C. (Cornelis) van der Werf, secretaris

kst-36360-3 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2023

Tweede Kamer, vergaderjaar 2022-2023, 36 360, nr. 3


3.

Bijlagen

 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.