Europa Vandaag: de maandelijkse verhuizing naar Straatsburg vol energie

maandag 8 mei 2023, 8:30

Europa Vandaag brengt u dagelijks op de hoogte van de activiteiten in de Europese politiek. Geselecteerd en becommentarieerd door de redactie van Europa-Nu.nl. Raadpleeg dagelijks de rubriek om op de hoogte te blijven van Europese ontwikkelingen!

 
Straatsburg
Bron: Fotograaf: Sophie Semenowicz / PDC

Op naar Straatsburg

Vandaag maakt het Europees Parlement i zich weer op voor een plenaire week in Straatsburg. De Europarlementariërs pakken de koffers, en de vrachtwagens worden weer gevuld met de duizenden documenten die mee moeten naar de Franse stad. Het maandelijkse 'verhuiscircus' blijft een veel besproken onderwerp: het feit dat het EP drie vestigingsplaatsen heeft betekent dat er maandelijks zo'n 3000 mensen (en papieren) heen en weer moeten reizen tussen de drie steden, met alle kosten van dien.

Het ziet er echter niet naar uit dat dit op korte termijn zal veranderen. Hiervoor zou namelijk een verdragswijziging nodig zijn waar alle lidstaten unaniem mee moeten instemmen. In het Verdrag van Amsterdam (1997) staat vastgelegd dat er jaarlijks twaalf plenaire zittingsweken in Straatsburg zijn. De keuze voor Straatsburg als vestigingsplaats is vooral gemaakt vanwege symbolische redenen waarbij de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog een belangrijke rol speelt. De commissies en fracties van het Europees Parlement zetelen echter in Brussel. Het secretariaat (het personeel) van het Europees Parlement is gevestigd in Luxemburg.


 
Fossiele energiecentrale

Nog energie voor energie?

Een belangrijk onderwerp op de agenda dat vandaag al wordt besproken is een wet voor het verminderen van de methaanemissies van de energiesector. Methaan is een krachtig broeikasgas dat verantwoordelijk is voor ongeveer een derde van de huidige opwarming van de aarde. Het komt uit een breed scala van sectoren, waaronder landbouw, afval en energie — die volgens het Europees Milieuagentschap i respectievelijk 53%, 26% en 19% van de methaanemissies in de EU vertegenwoordigen.

Met dit voorstel zou de uitstoot van methaan beter gemonitord en gerapporteerd moeten worden, zo worden er strenge regels voorgesteld om methaan­lekken te detecteren en te repareren. Dit voorstel is onderdeel van de tweede reeks voorstellen in het kader van het 'Fit for 55'-pakket om de klimaat- en energie­wetgeving van de EU af te stemmen op het doel om de EU voor 2050 klimaatneutraal te maken. Worden de Europarlementariërs het eens?


En verder...

... Reist Mark Rutte vandaag af naar Brazilië voor een driedaags bezoek dat in het teken staat van de goede samenwerking tussen Nederland en Brazilië. Het bezoek start vandaag in São Paulo.

 

Europa in een oogopslag

 

Datum & tijd

Organisatie

Agenda

8-11 mei

Europees Parlement

Plenaire week i

8-10 mei

 

Mark Rutte

Op bezoek in Brazilië