COM(2020)46 EU
Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD met een aanbeveling voor het verhelpen van de ernstige tekortkomingen die zijn geconstateerd bij de in 2017 verrichte evaluatie van de toepassing van het Schengenacquis op het gebied van het Schengeninformatiesysteem door het Verenigd KoninkrijkOntwerpuitvoeringsbesluit van de Raad met een aanbeveling voor het verhelpen van de tekortkomingen die zijn geconstateerd bij de in 2017 verrichte evaluatie van de wijze waarop het Verenigd Koninkrijk het Schengenacquis op het gebied van het Schengeninformatiesysteem toepast

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de Parlementaire Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD met een aanbeveling voor het verhelpen van de ernstige tekortkomingen die zijn geconstateerd bij de in 2017 verrichte evaluatie van de toepassing van het Schengenacquis op het gebied van het Schengeninformatiesysteem door het Verenigd KoninkrijkOntwerpuitvoeringsbesluit van de Raad met een aanbeveling voor het verhelpen van de tekortkomingen die zijn geconstateerd bij de in 2017 verrichte evaluatie van de wijze waarop het Verenigd Koninkrijk het Schengenacquis op het gebied van het Schengeninformatiesysteem toepast

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION setting out a recommendation on addressing the serious deficiencies identified in the 2017 evaluation of the United Kingdom on the application of the Schengen acquis in the field of the Schengen Information SystemDraft Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2017 evaluation of the United Kingdom on the application of the Schengen acquis in the field of the Schengen Information System
 
Rechtsinstrument Aanbeveling
COM-nummer i COM(2020)46
Extra COM-nummers COM(2020)46
Procedurenummer i 2020/0010(NLE)
Celex-nummer i 52020PC0046

2.

Key dates

Document 20-04-2023
Online publicatie 20-04-2023
 

3.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.