Stem voor het klimaat. Stem 15 maart GroenLinks.

Met dank overgenomen van GroenLinks (GL) i, gepubliceerd op maandag 13 maart 2023, 11:20.

De klimaatcrisis is dé uitdaging van onze tijd. Klimaatverandering door de uitstoot van broeikasgassen is een wereldwijde bedreiging voor de mens, onze leefomgeving en meer dan een miljoen plant- en diersoorten. En het is geen toekomstbeeld - de effecten zijn nu merkbaar.

Maar het is niet te laat voor een radicale omslag. Wij weten wat er moet gebeuren: met effectief en ambitieus klimaatbeleid halen we de klimaatdoelen, beperken we de schade en beschermen we onszelf en de natuur. Verandering is mogelijk. Wij hebben de plannen klaarliggen.

De klimaatcrisis écht aanpakken. Kan gewoon. Stem woensdag 15 maart GroenLinks!