Geef ouders de regie

Met dank overgenomen van N. (Nico) Drost i, gepubliceerd op donderdag 9 maart 2023, 12:07.

Of het nou TikTok, Snapchat of Instagram is: sociale media zijn belangrijk in het leven van ons kinderen. Ze hebben er contact, maken er vrienden en maken er gebruik van als ze blij of juist verdrietig zijn. Maar de online wereld is niet zonder meer een veilige plek. Want deze online wereld brengt risico’s met zich mee. En over die risico’s zijn we als overheid, samenleving maar ook ouders, te lang naïef geweest. De ChristenUnie wil ouders helpen weer de regie te nemen.

De wereld van mijn kinderen ziet er anders uit dan de wereld waarin ik opgroeide. Waar het vroeger na schooltijd ophield, gaat het bij kinderen nu altijd door. Een appje is makkelijker dan een gesprek. Continu komen de prikkels van binnen, en die zijn niet enkel positief. In de timeline worden leuke TikTokdansjes afgewisseld met onrealistische schoonheidsidealen en in een groepsapp kan zomaar pornografische content worden gedeeld.

Ouders moeten meekijken op de telefoons van hun kinderen. Mijn vrouw en ik hebben zelf ook kinderen in deze leeftijd en wij geven via een app toestemming voor zij een nieuwe app kunnen installeren. Maar dat werkt op dit moment tot ze dertien jaar worden. Belangrijk is ook om gesprekken te voeren over de vraag wat sociale media met je kinderen doen. Terugkijkend denk ik dat we weleens te gemakkelijk toestemming gaven voor bepaalde apps.

Dat is tegelijkertijd niet makkelijk. Het is nodig dat we als overheid daar ouders beter bij gaan helpen. Nederland kan een voorbeeld nemen aan Frankrijk. Daar is enkele weken geleden een wet aangenomen die ervoor zorgt dat jongeren tot 16 jaar toestemming van hun ouders nodig hebben voor het gebruik van sociale media, zoals TikTok maar ook Instagram en Snapchat.

Dat klinkt misschien verstrekken maar dat is het niet. Eigenlijk liggen er al Europese afspraken in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Tot en met 15 jaar moet er namelijk toestemming worden gevraagd aan de ouders voor het aanmaken van een account. In Nederland mogen de sociale mediaplatforms dit zelf bepalen en is de grens op 13 jaar gesteld. Ik vind dat onverstandig. We moeten in beweging komen. Pas de wet aan en geef ouders de regie terug. Het gaat om onze jongeren, om onze toekomst. De tijd van pappen en nathouden is voorbij. Dat is mijn oproep vandaag aan het kabinet.