Brief regering; Jaaroverzicht Koninklijk Huis - Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2023

Deze brief is onder nr. 11 toegevoegd aan wetsvoorstel 36200 I - Vaststelling begroting Koning 2023.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2023; Brief regering; Jaaroverzicht Koninklijk Huis
Document­datum 07-03-2023
Publicatie­datum 07-03-2023
Nummer KST36200I11
Kenmerk 36200 I, nr. 11
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2022-

2023

36 200 I

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2023

Nr. 11

BRIEF VAN DE MINISTER-PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 maart 2023

Hierbij doe ik u het Jaaroverzicht Koninklijk Huis 2022 toekomen1.

Het is inmiddels de twaalfde editie; de opzet is vergelijkbaar met de eerdere jaaroverzichten.

De bundel bevat een selectie van publieke optredens, werkbezoeken in binnen- en buitenland en andere activiteiten van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, Hare Majesteit Koningin Maxima en Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden.

De Minister-President,

Minister van Algemene Zaken,

  • M. 
    Rutte

1 Tevens ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

kst-36200-I-11 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2023

Tweede Kamer, vergaderjaar 2022-2023, 36 200 I, nr. 11


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.