36315 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Wet betaalbare boodschappen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 3 maart 2023 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Van Dijck (PVV) i en Mulder.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is om de Wet op de omzetbelasting 1968 en de Belastingwet BES te wijzigen met het oog op het hanteren van een nultarief voor de btw en de algemene bestedingsbelasting op de levering van voedingsmiddelen teneinde het betaalbaar houden van primaire levensbehoeften.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Tony van Dijck en Edgar Mulder tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 en de Belastingwet BES in verband met het BTW- tarief naar 0% voor voedingsmiddelen (Wet betaalbare boodschappen)

2.

Documenten

(5 stuks)

2 3 maart 2023, geleidende brief, nr. 1     KST363151
Geleidende brief
 
2 3 maart 2023, voorstel van wet, nr. 2     KST363152
Voorstel van wet
 
2 3 maart 2023, memorie van toelichting, nr. 3     KST363153
Memorie van toelichting
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.