Brief commissie aan bewindspersoon: Verzoek brief diversiteit pensioenfondsbesturen uiterlijk april 2023 ontvangen - Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen)

Deze brief is onder nr. ? toegevoegd aan wetsvoorstel 36067 - Wet toekomst pensioenen i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Verzoek brief diversiteit pensioenfondsbesturen uiterlijk april 2023 ontvangen
Document­datum 22-02-2023
Publicatie­datum 22-02-2023
Kenmerk 36067, nr. ?
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

I

Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL

Commissie SZW

Aan de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Plaats en datum:

Betreft:

Ons kenmerk:

Den Haag, 22 februari 2023

Verzoek brief diversiteit pensioenfondsbesturen uiterlijk april 2023 ontvangen 36067-187/2023D07534

Geachte mevrouw Schouten,

In de procedurevergadering van 21 februari 2023 heeft de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten u te verzoeken om de aangekondigde brief betreffende diversiteit in pensioenfondsbesturen, waarin u ook in zult gaan op mogelijke maatregelen tot verplichte openbaarmaking van vacatures voor pensioenfondsbestuurders en het realiseren van voldoende opleidingscapaciteit tot pensioenfondsbestuurder (zie toezeggingen TZ202301-014 en TZ202302-119), uiterlijk in april 2023 naar de Kamer te sturen.

Hierbij breng ik u het verzoek van de commissie over.

Hoogachtend,

de griffier van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Mw. mr. drs. H.J. Post

Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

  • T. 
    070-3182211

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.