Beslisnota bij de brief over stand van zaken implementatieplan Aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden (bijlage bij 36200XV,nr.M)

1.

Kerngegevens

Officiële titel Beslisnota bij de brief over stand van zaken implementatieplan Aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden (bijlage bij 36200XV,nr.M)
Document­datum 10-02-2023
Publicatie­datum 10-02-2023
Nummer BLG1073135
Kenmerk 36200 XV, nr. M
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Hoofddocument

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.