Brief commissie aan stas. BZK: Inbreng schriftelijk overleg Sint Eustatius - Herstel van de voorzieningen in het bestuur van het openbaar lichaam Sint Eustatius (Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius)

Deze brief is onder nr. ? toegevoegd aan wetsvoorstel 35422 - Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Aan stas. BZK - Inbreng schriftelijk overleg Sint Eustatius
Document­datum 02-02-2023
Publicatie­datum 02-02-2023
Kenmerk 35422, nr. ?
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

w Tweede Kamer

Commissie KR

DER STATEN-GENERAAL

Aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Plaats en datum:

Betreft:

Ons kenmerk:

Den Haag, 2 februari 2023

Inbreng schriftelijk overleg Sint Eustatius

35422-18/2023D03860

Geachte mevrouw Van Huffelen,

Hierbij leg ik u de inbreng voor van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties ten behoeve van een schriftelijk overleg over Sint Eustatius.

Ik verzoek u uw antwoorden uiterlijk 15 maart 2023 naar de Kamer te sturen. Hoogachtend,

de griffier van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties, E.A.M. Meijers

Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

  • T. 
    070-3182211

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.