WGK010067NL - wetsvoorstel
Wet op de politieke partijen
Pre-dossier

 

Op 25 januari 2019 heeft het kabinet in de kabinetsreactie op het eindrapport van de Evaluatie- en Adviescommissie Wet financiering politieke partijen aangekondigd te gaan werken aan een Wet op de politieke partijen (Wpp). Daarin zal ook uitvoering worden gegeven aan de aanbevelingen van de commissie-Remkes over politieke partijen. Vooruitlopend op het traject van de Wpp zal eerst de Wfpp worden aangepast n.a.v. het eindrapport van de commissie-Veling.

Inhoudsopgave

  1. Volledige titel
  2. Disclaimer

1.

Volledige titel

Wet op de politieke partijen

 

2.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.