Geleidende brief - Initiatiefnota van het lid Westerveld: ons land is beperkt

Deze geleidende brief i is onder nr. 1 toegevoegd aan dossier 36282 - Initiatiefnota ons land is beperkt.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Initiatiefnota van het lid Westerveld: ons land is beperkt; Geleidende brief; Geleidende brief
Document­datum 20-12-2022
Publicatie­datum 20-12-2022
Nummer KST362821
Kenmerk 36282, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2022-

2023

36 282

Initiatiefnota van het lid Westerveld: ons land is beperkt

Nr. 1

GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 december 2022

Hierbij bied ik u aan de initiatiefnota «Ons land is beperkt». Westerveld

kst-36282-1 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2022

Tweede Kamer, vergaderjaar 2022-2023, 36 282, nr. 1


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.