36269 NL - wetsvoorstel
Laten vervallen van de aanwijsprocedure voor bijzondere bromfietsen en implementatie van het kader voor lichte elektrische voertuigen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 8 december 2022 ingediend door de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Harbers i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is dat de aanwijzingsprocedure voor bijzondere bromfietsen vervalt en in plaats daarvan voor bijzondere bromfietsen een goedkeuringsprocedure van toepassing is, overeenkomstig de regels en procedures voor andere voertuigsoorten, en dat de basis wordt gelegd voor de implementatie van het kader voor lichte elektrische voertuigen, waaronder ook bijzondere bromfietsen gaan vallen, onder meer door de mogelijkheid te creëren om voor lichte elektrische voertuigen een kenteken te verplichten en om een rijbewijs te vereisen voor het besturen van lichte elektrische voertuigen.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enige andere wetten in verband met het laten vervallen van de mogelijkheid tot het aanwijzen van bijzondere bromfietsen in hoofdstuk IIA van de Wegenverkeerswet 1994, het mogelijk maken van implementatie van het kader voor lichte elektrische voertuigen en enige andere wijzigingen

2.

Documenten

(23 stuks)

2 8 december 2022, koninklijke boodschap, nr. 1     KST362691
Koninklijke boodschap
 
2 8 december 2022, voorstel van wet, nr. 2     KST362692
Voorstel van wet
 
2 8 december 2022, memorie van toelichting, nr. 3     KST362693
Memorie van toelichting
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Internetconsultatiedocumenten en reacties, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.