36264 NL - wetsvoorstel
Verzamelwet gegevensbescherming

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 2 december 2022 ingediend door de Minister voor Rechtsbescherming, Weerwind i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is te voorzien in een aanvulling op en wijziging van een aantal wettelijke regels ter bescherming van persoonsgegevens; Gelet op de Algemene verordening gegevensbescherming en artikel 10, tweede en derde lid, van de Grondwet.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming en enkele andere wetten in verband met het stroomlijnen en actualiseren van het gegevensbeschermingsrecht (Verzamelwet gegevensbescherming)

2.

Documenten

(23 stuks)

2 2 december 2022, voorstel van wet, nr. 2     KST362642
Voorstel van wet
 
2 2 december 2022, memorie van toelichting, nr. 3     KST362643
Memorie van toelichting
 
2 5 december 2022, koninklijke boodschap, nr. 1     KST362641
Koninklijke boodschap
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Internetconsultatiedocumenten en reacties, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.