36250 XV NL - wetsvoorstel
Wijziging begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022 (Najaarsnota)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 24 november 2022 ingediend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Van Gennip i, en de Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen.

 

1.

Volledige titel

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

2.

Documenten

(15 stuks)

2 24 november 2022, voorstel van wet, nr. 1     KST36250XV1
Voorstel van wet
 
2 24 november 2022, memorie van toelichting, nr. 2     KST36250XV2
Memorie van toelichting
 
2 16 december 2022, verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden, nr. 3     KST36250XV3
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.