36250 NL - financiële nota
Najaarsnota 2022

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze financiële nota werd op 24 november 2022 ingediend.

 

1.

Volledige titel

Najaarsnota 2022

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 18 moties ingediend.

3.

Documenten

(63 stuks)

2 24 november 2022, brief, nr. 1     KST362501
Brief regering; Najaarsnota 2022
 
2 2 december 2022, brief, nr. 2     KST362502
Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt over hoe de opgave in de Najaarsnota wordt gedekt
 
2 14 december 2022, motie, nr. 3     KST362503
Motie Tony van Dijck/Wilders over ervoor zorgen dat geen enkele Nederlander nog honger of kou hoeft te lijden
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.