Presidium: onderzoek Arib moet worden voortgezet

maandag 14 november 2022, 15:30

DEN HAAG (PDC i) - Het onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Tweede Kamerlid Khadija Arib i moet doorgaan, dat stelt het Presidium in een brief die op 14 november naar de Kamer is gestuurd. Het bestuur van de Tweede Kamer stelt dat het de zorgplicht is van de werkgever om een veilig werkklimaat te garanderen en dat het onderzoek daarvoor nodig is.

Het Presidium stelt dat het onderzoek, ondanks het vertrek van Arib als Kamerlid, nog steeds van belang is. Het garanderen van een veilige werkomgeving staat centraal in het onderzoek zodat, indien de uitkomsten de sociale onveiligheid bevestigen, lessen voor de toekomst kunnen worden getrokken.

In dat geval kan er ook passende nazorg geboden worden voor de slachtoffers. Daarnaast schrijft het Presidium dat een mogelijke uitkomst ook kan zijn dat de meldingen onjuist zijn of ten onrechte zijn betrokken op Arib, en dat een degelijke vaststelling hiervan van belang is.

Sinds de aankondiging van het onderzoek is er veel ophef geweest. Na het vertrek van Arib als Kamerlid is er veel kritiek geweest op de werkwijze van het Presidium en Kamervoorzitter Vera Bergkamp i. Zo eisten diverse Kamerleden dat het onderzoek voorlopig geen doorgang zou vinden. Naar aanleiding van de ophef maakt de ambtelijke top van de Kamer op 11 november bekend op te stappen.

Lees hier de volledige brief.

Bron: Tweede Kamer