Europa Vandaag: EU oefent invloed uit in het buitenland en tackelt buitenlandse invloed binnen de EU

donderdag 27 oktober 2022, 8:30

Europa Vandaag brengt u dagelijks op de hoogte van de activiteiten in de Europese politiek. Geselecteerd en becommentarieerd door de redactie van Europa-Nu.nl. Raadpleeg dagelijks de rubriek om op de hoogte te blijven van Europese ontwikkelingen!

 
EU-CELAC in pictures
Bron: The Council of the European Union

Ministers van EU en Celac in Buenos Aires

De Europese ministers van Buitenlandse Zaken zijn in Buenos Aires voor een top met de Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caribische landen (Celac). De vorige top was vier jaar geleden. Tijd om de banden aan te halen zodat alle onderwerpen weer up-to-date zijn op het gebied van vrede en duurzame ontwikkeling.

Herstel van de pandemie, innovatie, de bescherming van mensenrechten enzovoorts hebben namelijk een globale impact. De relatie tussen de EU en Celac, die sinds 2011 bestaat, is zowel van politieke als geostrategische aard.


 
Ursula von der Leyen
Bron: Flickr/Arno Mikkor

Albanië, Kosovo EN de EU nog werk aan de winkel...

Ursula von der Leyen i is haar bezoek aan de Westelijke Balkanlanden gisteren begonnen in Noord-Macedonië. Vandaag verwelkomen Albanië en Kosovo de Europese Commissievoorzitter.

In de toetredingsrapporten die de Commissie onlangs naar buiten bracht werden enkele struikelblokken genoemd, waaronder Kosovo's relatie met Servië. Albanië zou meer stappen moeten zetten om de economie te stabiliseren en de oppositie en samenleving te betrekken in de hervormingsagenda.

Maar goed, het toetredingsproces loopt niet bepaald vlot. Wat niet mee helpt, is dat Kosovo nog niet erkend wordt door zes van de 27 lidstaten. Men zou kunnen stellen dat ook voor de EU geldt dat er nog werk aan de winkel is met oog op Europese uitbreiding.


 
Afbeelding van nepnieuws

EP-commissie INGE 2 tackelt Rusland

De bijzondere Commissie buitenlandse inmenging in alle democratische processen in de Europese Unie, met inbegrip van desinformatie (INGE 2) - hap lucht - is een commissie van het Europees Parlement. Vandaag vergaderen ze in Brussel en er staan een aantal interessante onderwerpen op de agenda.

Rusland betekent bad news na alles wat er is gebeurd op geopolitiek gebied. Daarom bespreekt INGE 2 de Russische invloed op Hongarije en Catalonië. Ook in de Westelijke Balkan is er sprake van inmenging. Hoe tackelt de EU buitenlandse inmenging en desinformatie?


En verder...

Nog even over geld. De ECB bespreekt vandaag het monetair beleid in Frankfurt, en komt naar verwachting wederom met een besluit tot renteverhoging om de inflatie in toom te houden.

Tegelijkertijd neemt de Europese Rekenkamer i de financiële boeken van de Europese agentschappen onder de loep. De jaarrrekening van Frontex i werd eerder deze maand al afgekeurd door het Europees Parlement. Wat zal de Rekenkamer daar nog aan toevoegen?


Europa in een oogopslag

 

Datum & tijd

Organisatie

Agenda

27 oktober

Raad (Ministers van Buitenlandse Zaken)

EU-Celac

27 oktober

Europese Commissie

Von der Leyen in Albanië en Kosovo

27 oktober

Europees Parlement

Commissievergadering INGE 2

27 oktober

Europese Rekenkamer

Jaarlijkse financiële controle van Europese agentschappen

27 oktober

Europese Centrale Bank

Rentebesluit