Valse verwachtingen

Met dank overgenomen van W.P.H.J. (René) Peters i, gepubliceerd op donderdag 20 oktober 2022.

De Tweede Kamer sprak deze week over het leerlingenvervoer. Op zich is dat al opmerkelijk. Want sinds 1987 is het vervoer van leerlingen een taak van de gemeente. Net zoals bijvoorbeeld de groenvoorziening of het onderhoud van sportvelden. De Tweede Kamer gaat er gewoonweg niet over. Tenzij we de wet zouden veranderen en leerlingenvervoer voortaan een taak van het Rijk zouden maken. Maar dat willen we niet. Als we ook niet bereid zijn gemeenten fors meer geld te geven of wettelijke normen voor het vervoer van leerlingen aan te scherpen (en dat zijn we niet), kunnen we er over praten tot we een ons wegen. Veranderen zal er niets.

Maar de Tweede Kamer zou de Tweede Kamer niet zijn als we daar niets op zouden vinden. “Als je ergens niet over gaat en je bent niet bereid de wet te veranderen of extra geld ter beschikking te stellen, dan kun je er nog wel wat van vinden?” Daarvoor hebben we een zogenaamde ‘spreekt uit’ motie. Dan zeg je gewoon wat je vindt en hoeft niemand actie te ondernemen. Je kunt net zo goed een put in de grond graven en daarin uitspreken dat je het ergens niet mee eens bent. Het effect zal meestal vergelijkbaar zijn. Zeker wanneer je uitspreekt wat een andere overheid moet doen. Gemeenten bijvoorbeeld, zijn geen uitvoeringsinstanties van meningen van Kamerleden.

Vandaag stemde de Tweede Kamer over zo’n motie. Liefst achttien fracties ondertekenden een motie van de heer Van Meenen waarin hij uitspreekt dat hij van mening is dat gemeenten de kosten voor een taxi zouden moeten vergoeden wanneer het leerlingenvervoer van een kind niet op orde is. Zoals gezegd mogen Kamerleden vinden wat ze willen. Maar de Kamer schuift in elk geval met woorden, gemeentebesturen en gekozen gemeenteraden wel erg bruut aan de kant. En wekt bij ouder en kinderen met problemen de valse verwachting dat er nu iets gaat veranderen. Maar Iedereen onder de Haagse kaasstolp weet dat dat niet zo is. Gemeenten gaan geen taxi’s betalen voor leerlingen. Deze motie is een recept voor teleurstelling. Hij doet helemaal niks behalve het wekken van valse verwachtingen. De fractie van het CDA stemde als enige tegen.