12 oppositiepartijen: maak geld vrij voor fundamenteel onderzoek naar longcovid

Met dank overgenomen van P.H. (Pieter) Omtzigt i, gepubliceerd op vrijdag 14 oktober 2022.

Veel mensen houden na een infectie met corona nog maanden of zelfs jarenlang klachten: Long COVID. De impact voor patiënten met Long COVID en de maatschappelijke gevolgen van deze ziekte zijn groot. Maandelijks blijkt dat vele mensen twee jaar na het ziek worden nog steeds zo ziek zijn dat zij recht krijgen op een WIA-uitkering.

Eerder onderzoek heeft al laten zien dat 1 op de 8 mensen langdurig klachten overhoudt na een corona infectie. Studies uit het buitenland laten ook zien dat de groep mensen die arbeidsongeschikt raakt door Long COVID groot is en kan oplopen tot 1% van de beroepsbevolking. (Voor Nederland zou dat neerkomen op oneer 100.000 mensen). Long COVID heeft dus grote maatschappelijke gevolgen voor de personen zelf en speelt ook een rol in de personeelstekorten waar vele vitale sectoren mee te kampen hebben. Recent onderzoek laat zien dat Long COVID ook kan ontstaan na een infectie met de omikronvariant, wat betekent dat Long COVID een blijvend probleem is. Er is daarom een grote behoefte aan meer (biomedisch) onderzoek naar de oorzaken van Long COVID en behandelingen voor deze nieuwe ziekte.

De Tweede Kamer heeft eerder een motie aangenomen van het lid Omtzigt c.s. om (biomedisch) onderzoek naar Long COVID te bevorderen. Tot nu toe is er maar een studie die zuiver biomedische is, die gefinancierd wordt.

Dit amendement regelt daarom dat er in 2023 10 miljoen euro wordt vrijgemaakt voor biomedisch onderzoek naar Long COVID, wat kan helpen bij de behandeling van patiënten en helpt om de maatschappelijke impact van corona te reduceren.

Het amendement is ingediend door Omtzigt, Hijink (SP) van der Plas (BBB),van der Staaij (SGP), Westerveld (GroenLinks) van Esch (PvdD) Den Haan, Koekkoek (Volt), Gündoğan, Pouw-Verweij (Ja21) , Simons (BIJ1) en Agema (PVV).