Europees Parlement keurt jaarrekening Frontex af

Met dank overgenomen van GroenLinks (GL) i, gepubliceerd op donderdag 6 oktober 2022.

De Budgetcontrolecommissie van het Europees Parlement stemde vandaag tegen het goedkeuren van de begroting van EU-grensagentschap Frontex. Europarlementariër Bas Eickhout: “Alleen als Frontex de bescherming van mensenrechten voldoende garandeert, kan de jaarrekening worden goedgekeurd. Dit is een belangrijk signaal: het toezien op het naleven van mensenrechten moet veel en veel beter.”

Bas Eickhout @baseickhout

Europarlementariër en delegatieleider GroenLinks Europa

Tineke Strik @Tineke_Strik

Europarlementariër

In het rapport over de jaarrekening van 2019 stelde het Europarlement voorwaarden waar Frontex aan moet voldoen, waaronder het aanstellen van 20 inspecteurs die toezicht houden op fundamentele rechten bij operaties van Frontex. Dankzij een voorstel van GroenLinks werd destijds de extra voorwaarde toegevoegd dat Frontex niet mag meewerken met terugkeerbesluiten over asielzoekers van de Hongaarse autoriteiten omdat zij mensenrechten niet respecteren. Inmiddels is gebleken dat Frontex niet aan deze voorwaarden heeft voldaan.

Daarnaast laat recent onderzoek van anti-fraudewaakhond OLAF zien dat Frontex ook in andere landen jarenlang structureel verzaakt heeft om de fundamentele rechten van vluchtelingen te beschermen. Bovendien heeft Frontex hierover het Europees Parlement en de Europese Commissie doelbewust misleid. Dit rekent het Europees Parlement het agentschap zwaar aan.

Europarlementariër Tineke Strik leidde namens het Europees Parlement een onderzoek naar de betrokkenheid van Frontex bij het illegaal terugduwen van vluchtelingen. “Het bewijs dat Frontex onvoldoende toezicht houdt op de bescherming van mensenrechten aan de grens, blijft zich opstapelen. Ook het OLAF-onderzoek laat dit zien. De directeur van Frontex is dit voorjaar opgestapt. Maar met het afkeuren van de jaarrekening maakt Europees Parlement duidelijk dat de problemen daarmee nog niet opgelost zijn.”

Met een begroting van 754 miljoen euro in 2022, die bovendien de komende jaren nog verder zal toenemen, is Frontex veruit het grootste agentschap van de Europese Unie. Het Europees Parlement is als een van de twee begrotingsautoriteiten verantwoordelijk voor de controle op de uitgaven van Europees geld.

1.

Tineke Strik over Frontex

Frontex werd 15 jaar geleden opgericht om EU-landen te helpen hun grenzen te bewaken. Enkele jaren later zorgde de oorlog in Syrië voor veel vluchtelingen die in Europa asiel probeerden aan te vragen. In reactie hierop kreeg het agentschap steeds meer verantwoordelijkheden, geld en manschappen om de grenzen te bewaken. Zo had Frontex bij zijn oprichting nog 19 miljoen euro te besteden en is het jaarbudget in 2021 opgehoogd naar 543 miljoen (!) euro. Het probleem is alleen, zo bleek afgelopen jaren: de extra taken zijn enkel gericht op strenge grenscontrole en niet op het beschermen van mensenrechten.

Lees meer over het onderzoek naar Frontex