GroenLinks wil extra maatregelen om energie-, klimaat- en sociale crisis het hoofd te bieden

Met dank overgenomen van GroenLinks (GL) i, gepubliceerd op woensdag 5 oktober 2022.

Het Europees Parlement reageerde vandaag op de Europese maatregelen tegen de gestegen energieprijzen. De oproep van GroenLinks om de meevallersbelasting voor fossiele energiebedrijven te verhogen en uit te breiden naar andere sectoren kreeg geen meerderheid. Ook het plan van de Europese Groenen voor een EU-solidariteitsfonds, dat lage inkomens beschermt tegen de hoge inflatie en zorgt voor de broodnodige investeringen in verduurzaming, haalde het niet in het Europarlement.

Bas Eickhout @baseickhout

Europarlementariër en delegatieleider GroenLinks Europa

Europarlementariër Bas Eickhout: “Het Europees Parlement mist hier een kans om de EU-lidstaten aan te sporen meer te doen tegen de acute energie- en klimaatcrisis en toenemende financiële nood bij Europeanen. De winstbelasting van fossiele bedrijven en energiebesparende ingrepen waarover ministers hebben besloten, zijn nu te beperkt om Europa eerlijk en duurzaam door deze crisis heen te loodsen.”

De ministers van energie van de 27 EU-landen werden het vorige week eens over maatregelen om de overwinsten van fossiele bedrijven met minimaal 33% te belasten en de hoge opbrengsten van elektriciteitsproducenten te maximeren. Andere sectoren waarin grote bedrijven de afgelopen tijd flinke meevallerswinsten boekten door de coronacrisis en oorlog in Oekraïne blijven echter buiten schot.

Ook is GroenLinks bezorgd over het gebrek aan goede langetermijnplannen om Europa tegelijkertijd klimaatneutraal en energie-onafhankelijk te maken, en daarnaast bestaanszekerheid aan burgers te bieden. Een EU-solidariteitsfonds zou hier uitkomst voor kunnen bieden: zo’n fonds beschermt lage inkomens effectief tegen de inflatie en garandeert dat de benodigde investeringen voor isolatie van gebouwen, energiebesparing en duurzame energie overal in de EU van de grond komen.

“Nederland en Duitsland hebben de middelen om burgers en bedrijven nu tegen de ergste prijsstijgingen te beschermen. Maar waar is het plan om ook de rest van Europa de komende jaren mee te krijgen in deze ongekende sociale, geopolitieke en klimaatopgave? Als we niet tot echte Europese oplossingen komen, wordt het steeds moeilijker om op terreinen als sancties tegen Rusland de eenheid te bewaren. Europese solidariteit is nu de grootste opgave voor regeringsleiders vrijdag aanstaande”, besluit Eickhout.