Met aardgas en kernenergie sneller onze klimaatdoelen halen

Met dank overgenomen van J.J.M. (Jeroen) Lenaers i, gepubliceerd op vrijdag 30 september 2022.

Het is een controversieel thema dat de gemoederen de laatste maanden bezighoudt: kunnen we aardgas en kernenergie labelen als ‘groen’? In eerste instantie denkt u wellicht van niet. Toch heeft de Europese Commissie onlangs besloten om het gebruik van aardgas en kernenergie onder bepaalde omstandigheden als groen te bestempelen. Eerder deze maand stemden de economie- en milieubeheercommissies tegen het voorstel van de Europese Commissie. Deze week mocht het hele parlement zich uitspreken over de kwestie.

De EU moet in de komende 30 jaar een energie-metamorfose ondergaan. Om in 2050 klimaatneutraal te zijn zullen fossiele brandstoffen stap voor stap worden vervangen door hernieuwbare alternatieven zoals waterstof, zonne- en windenergie. Deze transitie kost tijd en zal dus niet in een paar jaar gerealiseerd zijn. Veel landen in de EU zijn in hun energiemix nog altijd afhankelijk van zeer vervuilende steen- en zelfs bruinkool. Om een stabiel energienetwerk te behouden kunnen we niet in een keer schakelen van zeer vervuilende fossiele brandstoffen naar volledig hernieuwbare bronnen. Deze transitie zal geleidelijk moeten gaan. Daarom stemde het CDA en de rest van de Europese Volkspartij (EVP) deze week tegen een voorstel van onder anderen de Europese linkse en groene partijen om aardgas en kernenergie niet op te nemen in de zogenaamde taxonomie. De taxonomie is een kwalificatiesysteem voor investeerders en beleggers dat regelt welke soort energie ‘groen’ is en daardoor een aantrekkelijk en duurzame investering is. Ik ben ervan overtuigd dat we deze transitie niet kunnen maken zonder kernenergie en aardgas als een overgangsgas. Aardgas stoot vele malen minder CO2 uit dan steenkool en kernenergie kan, vanwege zijn stabiele levering, een belangrijke bijdrage leveren aan tekorten op het energienetwerk. We moeten niet blijven hangen in dogma’s rondom kernenergie of fossiele brandstoffen als aardgas, maar slimme en pragmatische keuzes maken die de energietransitie kunnen realiseren zodat we op tijd zijn met het behalen van onze klimaatdoelen.