36211 NL - wetsvoorstel
Tweede incidentele suppletoire begroting gemeentefonds 2022 (energietoeslag lage inkomens)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 23 september 2022 ingediend door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bruins Slot i, en de staatssecretaris van Financiën, Van Rij i.

 

1.

Volledige titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake energietoeslag lage inkomens)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee amendementen ingediend.

3.

Documenten

(20 stuks)

2 25 september 2022, voorstel van wet, nr. 1     KST362111
Voorstel van wet
 
2 25 september 2022, memorie van toelichting, nr. 2     KST362112
Memorie van toelichting
 
2 7 maart 2023, brief, nr. 3     KST362113
Brief regering; Tweede incidentele suppletoire begroting 2022 van het Gemeentefonds inzake eenmalige energietoeslag lage inkomens
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.