36194 NL - wetsvoorstel
Bestrijding van een epidemie van infectieziekten behorend tot groep A1, of een directe dreiging daarvan

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 15 september 2022 ingediend door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Kuipers i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het noodzakelijk is te voorzien in een structureel wettelijk kader voor verplichtende collectieve maatregelen voor de bestrijding van een epidemie van infectieziekten behorend tot groep A1, of een directe dreiging daarvan.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met de bestrijding van een epidemie van infectieziekten behorend tot groep A1, of een directe dreiging daarvan

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging, 15 amendementen en een subamendement ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer twee moties en in de Eerste Kamer elf moties ingediend.

4.

Documenten

(135 stuks)

2 15 september 2022, koninklijke boodschap, nr. 1     KST361941
Koninklijke boodschap
 
2 15 september 2022, voorstel van wet, nr. 2     KST361942
Voorstel van wet
 
2 15 september 2022, memorie van toelichting, nr. 3     KST361943
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Internetconsultatiedocumenten en reacties, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.