Europese wet voor eerlijke minimumlonen aangenomen

Met dank overgenomen van A.M. (Agnes) Jongerius i, gepubliceerd op woensdag 14 september 2022.

Door Agnes Jongerius op 14 september 2022 Delen

Na een lange strijd stemde het Europees Parlement in ruime meerderheid voor haar Europese wet voor eerlijke minimumlonen. We kunnen geen tijd verliezen. Het kabinet moet nu gaan voldoen aan de nieuwe Europese fatsoensnorm om werknemers uit armoede te houden. Minstens 14 euro per uur is nodig. Deze wet kan een krachtig antwoord bieden op de koopkrachtcrisis.

De energierekening slokt hele salarissen op, de huur drukt steeds zwaarder en mensen weten niet of ze aan het einde van de maand nog boodschappen kunnen doen. Ik roept het kabinet op om deze Europese wet zo snel mogelijk in Nederland in te voeren. Werk moet lonen, dat is een duidelijk signaal vanuit Europa. Als je werkt, moet je niet nog afhankelijk zijn van toeslagen om de eindjes aan elkaar te knopen.

Wat is een fatsoenlijk loon?

Werknemers krijgen al jaren steeds minder van de koek. Nu zetten we de ommekeer in gang. Van het wettelijk minimumloon moet je een fatsoenlijk bestaan kunnen leiden. Voor de vaststelling ervan moet onder meer de koopkracht van werknemers en de verdeling ten opzichte van de andere lonen in een land in ogenschouw worden genomen.

De Europese lidstaten moeten toetsen of hun minimumloon toereikend is, bijvoorbeeld ten opzichte van de internationale norm van minimaal 50% van het gemiddelde brutoloon en 60% van het mediaan brutoloon.

Cao

De minister van Sociale Zaken moet werkgevers niet alleen oproepen om hogere lonen te betalen, maar zelf maatregelen nemen die werknemers en vakbonden versterkt om een vuist te maken tijdens cao-onderhandelingen. Ook het Nederlandse kabinet moet nu een nationaal actieplan met concrete maatregelen opstellen, omdat minder dan 80% van alle werknemers de bescherming van een cao heeft.