Betalingsregeling voor mensen die teveel ontvangen toeslagen moeten terugbetalen

Met dank overgenomen van A. (Aukje) de Vries i, gepubliceerd op maandag 12 september 2022, column.

Sinds maart 2020 is vanwege de coronamaatregelen de invordering van teveel ontvangen toeslagen stilgelegd. Vanaf april 2022 is de invordering gefaseerd weer opgestart. Vanaf april zijn eerst de mensen die alleen in 2020 tot en met februari 2022 te veel toeslagen hebben ontvangen. Vanaf deze week gaat Toeslagen de invordering hervatten bij mensen die over de jaren 2017 tot en met februari 2022 teveel ontvangen toeslagen moeten terugbetalen. Toeslagen heeft mogelijkheden om een betalingsregeling te treffen, verruimd.

Ondersteuning

Door de pauzering van 2 jaar vanwege corona is het mogelijk dat mensen niet meer weten dat zij nog te veel ontvangen toeslagen moeten terugbetalen. Daarom ontvangen mensen eerst een vooraankondigingsbrief met daarin een overzicht van de openstaande terugvorderingen. Mensen met een hoge terugvordering worden gebeld, voordat zij de vooraankondigingsbrief ontvangen. Zij worden persoonlijk geïnformeerd en krijgen ook direct ondersteuning aangeboden. 4 weken na de vooraankondigingsbrief ontvangt men een aanbod voor een betalingsregeling om het volledige bedrag in 24 maanden terug te betalen. Als mensen niet binnen de aflossingstermijn kunnen betalen, kan een persoonlijke betalingsregeling worden aangevraagd die past bij de persoonlijke situatie. Bij deze betalingsregelingen rekent Toeslagen geen rente. Toeslagen werkt onder meer samen met gemeenten, buurtteams en toeslagenservicepunten om mensen te informeren en te helpen. Ook werkt Toeslagen samen met Geldfit om mensen met geldzorgen te verwijzen naar adequate ondersteuning in de buurt.

Stapsgewijs

Om iedereen zo goed als mogelijk te kunnen helpen - met bijvoorbeeld de aanvraag voor een persoonlijke betalingsregeling - vindt de hervatting van de invordering gefaseerd plaats. Vanaf april heeft Toeslagen gefaseerd vooraankondigingsbrieven verstuurd aan mensen met terugvorderingen die zijn ontstaan in de periode 2020 tot en met februari 2022. Een groot deel van deze groep heeft sindsdien zijn te veel ontvangen toeslagen terugbetaald of is gestart met aflossen via de betalingsregeling. Vanaf 13 september gaat Toeslagen gefaseerd vooraankondigingsbrieven versturen aan mensen met terugvorderingen die zijn ontstaan in de periode tussen 2017 tot en met februari 2022. Bij gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire die zich hebben gemeld bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) blijft de invordering gepauzeerd, tenminste zolang hun zaak in behandeling is.