36176 NL - wetsvoorstel
Invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 19 juli 2022 ingediend door de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Uslu i.

 

Om de productie en zichtbaarheid van Nederlandse films, series en documentaires te versterken moeten grote streamingdiensten die in Nederland actief zijn, zoals Netflix, Amazon Prime en Videoland, 4,5% van hun jaaromzet gaan investeren in Nederlandse series, films en documentaires.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging en 16 amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer vier moties ingediend.

4.

Documenten

(70 stuks)

2 19 juli 2022, koninklijke boodschap, nr. 1     KST361761
Koninklijke boodschap
 
2 19 juli 2022, voorstel van wet, nr. 2     KST361762
Voorstel van wet
 
2 19 juli 2022, memorie van toelichting, nr. 3     KST361763
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Internetconsultatiedocumenten en reacties, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.