Zeven moties in Eerste Kamer bij behandeling van wetsvoorstel 36120 XV - Wijziging begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022 (Voorjaarsnota)

dinsdag 12 juli 2022

Bij wetsvoorstel 36120 XV - Wijziging begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022 (Voorjaarsnota) zijn zeven moties ondergebracht.