Drie moties in Eerste Kamer bij behandeling van wetsvoorstel 36120 VI - Wijziging begroting Justitie en Veiligheid 2022 (Voorjaarsnota)

dinsdag 12 juli 2022

Bij wetsvoorstel 36120 VI - Wijziging begroting Justitie en Veiligheid 2022 (Voorjaarsnota) zijn drie moties ondergebracht.