Stemmingen moties Initiatief-Leijten Opneming in de Grondwet van bepalingen inzake het correctief referendum

1.

Kerngegevens

Officiële titel Stemmingen moties Initiatief-Leijten Opneming in de Grondwet van bepalingen inzake het correctief referendum
Document­datum 05-07-2022
Publicatie­datum 05-07-2022
Nummer HTK20212022-100-8
Kenmerk 35729;10; 35729;11; 35729;12; 35729;13; 35729;14
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum,

te weten:

  • de motie-Ephraim over een wetsvoorstel voor herinvoering van het raadgevend referendum (35729, nr. 10);
  • de motie-Inge van Dijk c.s. over het evalueren van bestaande vormen van burgerparticipatie op nationaal niveau (35729, nr. 11);
  • de motie-Baudet over uitspreken dat in een democratie de wens van de meerderheid van de bevolking leidend dient te zijn (35729, nr. 12);
  • de motie-Baudet over de uitslag van een bindend referendum hoe dan ook opvolgen (35729, nr. 13);
  • de motie-Baudet over het aantal op te halen handtekeningen niet hoger laten zijn dan 300.000 (35729, nr. 14).

(Zie vergadering van 25 mei 2022.)

In stemming komt de motie-Ephraim (35729, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, DENK, de PvdA, de PvdD, BBB, JA21, de PVV, FVD en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van BBB, JA21, de PVV, FVD en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Baudet (35729, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, Lid Omtzigt, BBB, JA21, de PVV, FVD en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Inge van Dijk c.s. (35729, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, Lid Gündogan, D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB en JA21 voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Baudet (35729, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, BBB, JA21, de PVV, FVD en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Baudet (35729, nr. 13).

5 juli 2022

TK 100 Herdruk    100-8-1

Stemmingen moties Initiatief-Leijten Opneming in de Grondwet van bepalingen inzake het correctief Tweede Kamer    referendum


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.