Stemmingen Initiatief-Leijten Opneming in de Grondwet van bepalingen inzake het correctief referendum

1.

Kerngegevens

Officiële titel Stemmingen Initiatief-Leijten Opneming in de Grondwet van bepalingen inzake het correctief referendum
Document­datum 05-07-2022
Publicatie­datum 05-07-2022
Nummer HTK20212022-100-7
Kenmerk 35729;16; 35729;17; 35729;9
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (35729).

(Zie vergadering van 31 mei 2022.)

De voorzitter:

We gaan van start met de stemmingen. Het is een behoorlijke lijst. Donderdag gaan we ook nog twee keer stemmen, maar wat af is, is af, zeg ik maar. We gaan eerst stemmen over het Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum. De heer Van Nispen verzoekt om een hoofdelijke stemming over beide wetsvoorstellen. Op 31 mei jongstleden heeft de Kamer met de daarvoor ingevolge artikel 137, vijfde lid vereiste gekwalificeerde meerderheid ingestemd met het splitsings-voorstel op stuk nr. 15.

Dan komen nu in stemming de wetsvoorstellen zoals die als gevolg van de splitsing luiden. Voor die wetsvoorstellen is ingevolge artikel 137, vierde lid een gekwalificeerde meerderheid nodig, omdat zij een tweede lezing van een voorstel tot wijziging van de Grondwet betreffen. Dat wil zeggen dat wij de voorstellen alleen kunnen aannemen met ten minste een meerderheid van twee derde.

We gaan eerst hoofdelijk stemmen over wetsvoorstel I (stuk nr. 16).

In stemming komt het wetsvoorstel.

Vóór stemmen de leden: Nijboer, Van Nispen, Omtzigt, Ouwehand, Paulusma, Piri, Van der Plas, Podt, Van Raan, Raemakers, De Roon, Sahla, Segers, Sjoerdsma, Smolders, Sneller, Teunissen, Thijssen, Vestering, Wassenberg, Van Weerdenburg, Van der Werf, Westerveld, Van Weyenberg, Wilders, Wuite, Agema, Alkaya, Arib, Baudet, Beckerman, Beertema, Belhaj, Bergkamp, Van Beukering-Huijbregts, Bikker, Martin Bosma, Bouchallikh, Boucke, Boulakjar, Bromet, Ceder, Dekker-Abdulaziz, Tony van Dijck, Jasper van Dijk, Eerdmans, Ellemeet, Ephraim, Eppink, Van Esch, Fritsma, Van Ginneken, De Graaf, Van der Graaf, Graus, Grinwis, Tjeerd de Groot, Van Haga, Hagen, Hammelburg, Helder, Hijink, De Hoop, Van Houwelingen, Jansen, Léon de Jong, Romke de Jong, Kat, Kathmann, Van Kent, Kerse-boom, Kops, Kroger, Kuiken, Kwint, Van der Laan, Van der Lee, Leijten, Maatoug, Maeijer, Marijnissen, Markuszower, Van Meenen, Van Meijeren, Mohandis, Edgar Mulder en Mutluer.

Tegen stemmen de leden: De Neef, Palland, Paul, Peters, Rahimi, Rajkowski, Chris Simons, Sylvana Simons, Slootweg, Smals, Van der Staaij, Stoffer, Van Strien, Strolenberg, Tielen, Valstar, Verkuijlen, Werner, Van Wijngaarden, Van der Woude, Aartsen, Amhaouch, Azarkan, Van Baarle, Becker, Van den Berg, Bevers, Bisschop, Bontenbal, Boswijk,

Brekelmans, Van Campen, Inge van Dijk, El Yassini, Ellian, Erkens, Geurts, Peter de Groot, Gündogan, Den Haan, Haverkort, Rudmer Heerema, Heinen, Hermans, Idsinga, Kamminga, Klink, Knops, Koekkoek, Koerhuis, De Kort, Kuzu, Michon-Derkzen, Minhas en Agnes Mulder.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit voorstel met 87 stemmen voor en 55 stemmen tegen is verworpen.

We gaan meteen over tot de hoofdelijke stemming over wetsvoorstel II (stuk nr. 17).

In stemming komt het wetsvoorstel.

Vóór stemmen de leden: Helder, Hijink, De Hoop, Van Houwelingen, Jansen, Léon de Jong, Romke de Jong, Kat, Kathmann, Van Kent, Kerseboom, Kops, Kröger, Kuiken, Kwint, Van der Laan, Van der Lee, Leijten, Maatoug, Maeijer, Marijnissen, Markuszower, Van Meenen, Van Meijeren, Mohandis, Edgar Mulder, Mutluer, Nijboer, Van Nispen, Omtzigt, Ouwehand, Paulusma, Piri, Van der Plas, Podt, Van Raan, Raemakers, De Roon, Sahla, Segers, Sjoerdsma, Smolders, Sneller, Teunissen, Thijssen, Vestering, Wassenberg, Van Weerdenburg, Van der Werf, Westerveld, Van Weyenberg, Wilders, Wuite, Agema, Alkaya, Arib, Baudet, Beckerman, Beertema, Belhaj, Bergkamp, Van Beukering-Huijbregts, Bikker, Martin Bosma, Bouchallikh, Boucke, Boulakjar, Bromet, Ceder, Dekker-Abdulaziz, Tony van Dijck, Jasper van Dijk, Eerdmans, Ellemeet, Ephraim, Eppink, Van Esch, Fritsma, Van Ginneken, De Graaf, Van der Graaf, Graus, Grinwis, Tjeerd de Groot, Van Haga, Hagen en Hammelburg.

Tegen stemmen de leden: Hermans, Idsinga, Kamminga, Klink, Knops, Koekkoek, Koerhuis, De Kort, Kuzu, Michon-Derkzen, Minhas, Agnes Mulder, De Neef, Palland, Paul, Peters, Rahimi, Rajkowski, Chris Simons, Sylvana Simons, Slootweg, Smals, Van der Staaij, Stoffer, Van Strien, Strolenberg, Tielen, Valstar, Verkuijlen, Werner, Van Wijngaarden, Van der Woude, Aartsen, Amhaouch, Azarkan, Van Baarle, Becker, Van den Berg, Bevers, Bisschop, Bontenbal, Boswijk, Brekelmans, Van Campen, Inge van Dijk, El Yassini, Ellian, Erkens, Geurts, Peter de Groot, Gündogan, Den Haan, Haverkort, Rudmer Heerema en Heinen.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit voorstel met 87 stemmen voor en 55 stemmen tegen is verworpen.

De heer Ephraim, Groep Van Haga.

De heer Ephraim (Groep Van Haga):

Dank u, voorzitter. Nu de kaarten liggen zoals ze liggen, lijkt het me niet zinvol om hierna over de motie op stuk nr. 9 (35729) te stemmen, waarin wordt gevraagd om wetgeving voor te bereiden. Dat lijkt me dan op dit moment niet zo zinvol. Maar iedereen die het referendum een warm hart toedraagt: de motie op stuk nr. 10 geeft u een herkansing.

De voorzitter:

Dank u wel.

Aangezien de motie-Ephraim (35729, nr. 9) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

Stemmingen Initiatief-Leijten Opneming in de Grondwet van bepalingen inzake 5 juli 2022

Tweede Kamer

100-7-1

het correctief referendum    TK 100 Herdruk


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.