Jansen (FVD) overklast Kamer in verhit debat over Digital ID

Met dank overgenomen van Forum voor Democratie (FVD) i, gepubliceerd op vrijdag 1 juli 2022, 15:25.

Een alomvattende digitale identiteit, ingevoerd op Europees niveau. Wie heeft daar überhaupt om gevraagd? Nederlanders niet, in ieder geval. Frederik Jansen dient moties in om deze machtsgreep te stoppen en onze vrijheid te beschermen.

► NIEUWSBRIEF: https://www.fvd.nl/nu

► TELEGRAM: https://t.me/FVDNL

► FACEBOOK: https://facebook.com/forumvoordemocratie

► INSTAGRAM: https://www.instagram.com/fvdnl/