Eerste Kamer behandelt wetsvoorstel 35790 - Wijziging Grondwetsbepaling briefgeheim (2e lezing)

dinsdag 28 juni 2022

De Eerste Kamer heeft op 28 juni 2022 wetsvoorstel 35790 - Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim (tweede lezing) behandeld.